Carmen Marek

Súčasnosť

Galéria u sediaceho anjela sa venuje organizovaniu vernisáži k výstavam, organizovaniu výstav, produkcii infobulletinov k výstavam a predaju umeleckých diel slovenského súčasného umenia.

Späť