O klube

Poslaním klubu priateľov Galérie u sediaceho anjela je združovať ľudí v spoločnom úsilí o pozdvihnutie kultúrnosti národa a spoločnosti.

Chceme sa spoločne dívať na krásy sveta otvorenými očami a to isté naučiť aj ostatných.

Súčasťou členstva je klubová karta s možnosťou ďalších výhod, pravidelné zasielanie pozvánok k všetkým vernisážam, klubové večery so zaujímavými hosťami, rozhovory, debaty a posedenia, spoločné akcie za kultúrou do iných častí sveta.

V prípade záujmu o členstvo obráďte sa prosím na naše zverejnené kontakty.

Späť Registrácia