O autorovi/autorke

Vojtech Kolenčík (1955)

Vojtech Kolenčík

Vojtech Kolenčík sa narodil v Nitre. V rokoch 1974–80 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. A. Brunovského. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Usporiadal mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí – v Prahe Memmingene, Ostrave, Viedni, Bratislave, Berlíne, Paríži, Brne… Rovnako participoval na desiatkach kolektívnych výstav, napr. v Eisenstadte, Berlíne, Ríme, Neuhofene, Viedni, Ljubljane, Jakarte, Bratislave, Paríži, Regensburgu, Washingtone, Gyori, Nitre a pod. V poslednom dvadsaťročí sa Vojtech Kolenčík vo svojej tvorbe sústreďuje na problém farby, ktorá sa stala základom jeho výtvarného vyjadrenia. V tvorivom procese rád využíva istý druh náhody, automatizmu a akčných postupov. Pritom využíva aj prvky geometrickej pravidelnosti línie kreslenej niekedy podľa pripravených šablón, najmä v temperových kresbách na papieri. V posledných rokoch však jeho maliarska tvorba zažíva veľký, možno povedať nevídaný rozmach. Najnovšia tvorba Vojta Kolenčíka, s ktorou sa prezentuje dokladá, že farba umelca priam opantala. Ponoril sa do nej ako do média, ktorým sa snaží uvoľniť vnútorný nepokoj, prekonať pomyselnú hranicu medzi konkrétnym a fiktívnym. Farba sa v jeho tvorbe osamostatňuje, ako keby chcela žiť vlastným životom. Umelec vníma farbu ako živel, ktorý podriaďuje svojej vnútornej energii. Dominantné sú veľkoformátové maľby koncipované ako štruktúrne mnochrómy. Plasticitu a vibráciu povrchu docieľuje vysypávaným pieskom, hrubými farebnými vrstvami, ktoré kompozične artikuluje do plastických reliéfnych terčov a štruktúr. Reflexný svetelný efekt kameninovej drte zvýrazňuje iracionálnosť zobrazovaného farebného sveta. V týchto nových dielach umelec viac otvára pocitové vrstvy, magickými farbami preniká do hĺbkových dimenzií a súčasne naznačuje, že niekedy je rozdiel medzi „tu“ a „tam“ iba pomyselný. Je to komunikácia o zmysle bytia bez konkrétnych poukazov na okolitý svet, ktorá skôr hľadá oporu v tom nehmatateľnom, čo umelec tuší, že sa za ním skrýva.

Diela

Abstrakcia 10.

Kalendár akcií

14. 05. 2021 / 18:00

Vernisáž Igora Cvacha - Na úteku k anjelom v Galérii u anjela

08. 05. 2021 / 10:00 - 08. 05. 2021 / 13:00

OTVORENÁ : Galéria u anjela

29. 04. 2021 - 23. 06. 2021

Výstava Igora Cvacha - Na úteku k anjelom v Galérii u anjela

10. 03. 2021 - 31. 08. 2021

Výstava Martina Augustína - Ateliér tajomstiev v Dessewffyho paláci v Bratislave.

Náš tip

Smrek a Baranec

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri