O autorovi/autorke

Vojtech Kolenčík (1955)

Vojtech Kolenčík

Vojtech Kolenčík sa narodil v Nitre. V rokoch 1974–80 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. A. Brunovského. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Usporiadal mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí – v Prahe Memmingene, Ostrave, Viedni, Bratislave, Berlíne, Paríži, Brne… Rovnako participoval na desiatkach kolektívnych výstav, napr. v Eisenstadte, Berlíne, Ríme, Neuhofene, Viedni, Ljubljane, Jakarte, Bratislave, Paríži, Regensburgu, Washingtone, Gyori, Nitre a pod. V poslednom dvadsaťročí sa Vojtech Kolenčík vo svojej tvorbe sústreďuje na problém farby, ktorá sa stala základom jeho výtvarného vyjadrenia. V tvorivom procese rád využíva istý druh náhody, automatizmu a akčných postupov. Pritom využíva aj prvky geometrickej pravidelnosti línie kreslenej niekedy podľa pripravených šablón, najmä v temperových kresbách na papieri. V posledných rokoch však jeho maliarska tvorba zažíva veľký, možno povedať nevídaný rozmach. Najnovšia tvorba Vojta Kolenčíka, s ktorou sa prezentuje dokladá, že farba umelca priam opantala. Ponoril sa do nej ako do média, ktorým sa snaží uvoľniť vnútorný nepokoj, prekonať pomyselnú hranicu medzi konkrétnym a fiktívnym. Farba sa v jeho tvorbe osamostatňuje, ako keby chcela žiť vlastným životom. Umelec vníma farbu ako živel, ktorý podriaďuje svojej vnútornej energii. Dominantné sú veľkoformátové maľby koncipované ako štruktúrne mnochrómy. Plasticitu a vibráciu povrchu docieľuje vysypávaným pieskom, hrubými farebnými vrstvami, ktoré kompozične artikuluje do plastických reliéfnych terčov a štruktúr. Reflexný svetelný efekt kameninovej drte zvýrazňuje iracionálnosť zobrazovaného farebného sveta. V týchto nových dielach umelec viac otvára pocitové vrstvy, magickými farbami preniká do hĺbkových dimenzií a súčasne naznačuje, že niekedy je rozdiel medzi „tu“ a „tam“ iba pomyselný. Je to komunikácia o zmysle bytia bez konkrétnych poukazov na okolitý svet, ktorá skôr hľadá oporu v tom nehmatateľnom, čo umelec tuší, že sa za ním skrýva.

Diela

Monológ

Kalendár akcií

28. 06. 2024 - 11. 09. 2024

Výstava Albína Brunovského - Legenda v Galérii u anjela v Kežmarku

Náš tip

Adjustovaná maľba - Oddanosť

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri