Kamila Štanclová (1945)

Kamila Štanclová

Narodila sa vo Zvolene. V rokoch 1965–1971 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Dezidera Millyho a na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe, voľnej grafike a ilustrácii. Vo svojej grafickej tvorbe sa venuje rafinovanej poézii vo výraznej a efektívnej forme.

Celý život sprevádzajú Kamilu Štanclovú dve lásky – maľba a grafika, ilustráciia a voľná tvorba, aj keď nie sú ekvivalenté. Ilustrácie a vzťah k literatúre jej priniesli nielen spomínané ocenia, ale predchádzala tomu dlhodobá plodná spolupráca s vydavateľstvami „Mladé letá, Tatran, Slovenský spisovateľ“. Neobyčajná kreativita, imaginácia a vysoká profesionalita jej umožnili stvárniť rozmanité reálie od majstrovsky spracovaného fínskeho eposu Kalevala, Dánske rozprávky, Kazašské národné rozprávky, Indické rozprávky, Slovenské ľudové rozprávky až po nádherné stvárnenie knihy Čarodejník z krajiny Oz… Okrem neustáleho spoznávania množstva historických reálií, ide o systematickú prácu, mimoriadny vzťah k literatúre a nevyčerpateľný zdroj fantázie a inšpirácie.možno práve cez to množstvo kvalitnej literatúry funguje vzájomný proces obohacovania sa, dávania a prijímania. Literatúra potom sekundárne prináša ďaľšie zdroje inšpirácie, vplyvy, rozkrýva nové vrstvy umeleckého cítenia. Prináša nové otázky na staré odpovede, lebo dôležité je pýtať sa. Grafická tvorba autorky nie je prvoplánova, ľahko dešifrovateľná alebo ľúbivá. Naopak, žiada si celého, vnímavého diváka, premýšľavého a pozorného. Len filigránskym, trpezlivým skúmaním môžeme vkročiť do imaginárneho sveta Kamily Štanclovej, hľadať rezonancie a paralely so svojím vlastným vnútrom, ale o to vzácnejšia a obohacujúcejšia je táto cesta. Základným znakom vystavovaných grafík je hľadačstvo: intelektuálne, emocionálne a výtvarné . . . Rozprávkové motívy akoby ju sprevádzali aj v tomto dennom reálnom svete. Kto z nás však rozpozná, kde je hranica reality a sna. Veď všetky ľudské túžby sú dlho snovými predstavami, než sa nám zhmotnia do reálnych podôb. Ak sa to podarí? Pokiaľ v maľbe dominuje dlhodobo figúra, ktorá je epicentrom kompozície a často obsadzuje celú plochu, pričom dôležitým akcentom je farba. Grafiky majú odlišné tvaroslovie a výrazové prostriedky, do popredia sú kladené rôzne štruktúry a striedanie čistých plôch čo vytvára dynamické napätie. Kamila Štanclová je pokračovateľkou tých najlepších ciest a tendencií, ktorými sa uberá slovenská moderná grafika, oceňovaná po celom svete.

Rovnoko významnú rolu zohrali ilustrácie slovenskej pôvodnej tvorby:

Andrej Plávka: Pozdné verše – 1981, Elena Marothy Šoltésová : Moje deti – 1983, Peter Štilicha: Denné sny – 1985, Karol Chmel: Máš čo nemáš – 1985, Klára Jarunková, Ján Turan: Slepý mak – 1986, Milan Rúfus:Studnička – 1986, Jana Kantorová- Báliková: Pešia Zóna – 1986, Ladislav Balek: Pomocník – 1986, Miroslav Válek: S hlavou v ohni – 1987, Ján Smrek: Básnik a žena – 1999, Milan Rúfus: Dielo VII – 2005, Marián Geišberg: Prejsť prahom a zavrieť dvere – 2005.

Ocenenia:

1969, 1977, 1984, 1985, 1986, 1987 -Čestné uznania v súťaži Najkrajšia kniha
Československa 1988 – Cena ex aequo na IX.bienále slovenskej grafiky, Banská Bystrica 1991 – Cena Ministerstva kultúry SR v súťaži České a slovenské najkrajšie knihy 1990 1995 – UNICEF Award, Bologna, Taliansko
- Grand Prix, I.bienále knižného umenia, Martin 1998 – Cena Akadémie výtvarných umení na 5.medzinárodnom bienále grafiky,
Belehrad, Juhoslávia

Samostatné výstavy:

1974 – Mladá fronta, Praha 1978 – Galerie Alfermann, Solingen, SRN 1979 – Galeie der Osterreichisch-Tschechoslowakische Gesselschaft, Viedeň 1985 – Galéria mesta Bratislava, Slovensko 1986 – Galerie Ecke, Ausburg 1989 – Novohradská galéria, Lučenec, Slovensko 1990 – Galéria M.A.Bazovského, Trenčín, Slovensko 1996 – Hoechst Biotika, Martin, Slovensko
- Taipei, Taiwan 1998 – Hotel Perugia, Bratislava, Slovensko
- Divadlo West, Bratislava, Slovensko 2007 – Galéria u anjela, Kežmarok

Kalendár akcií

09. 02. 2024 - 10. 04. 2024

Výstava Kristíny Mésároš - Duša samoty v Galérii u anjela v Kežmarku

25. 01. 2024 - 27. 03. 2024

Výstava Kataríny Alexyovej - Fígerovej - Vášnivý deň v Dessewffyho paláci v Bratislave.

Náš tip

Pugét

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri