Igor Rumanský (1946-2006)

Igor Rumanský

Narodil sa v Demänovej.

V rokoch 1961–65 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a v rokoch 1965–71 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval všeobecnú školu maliarstva u prof. D. Millyho a voľnú grafiku a knižnú ilustráciu u prof. V. Hložníka. V roku 1981 začal pedagogickú dráhu ako odborný asistent na VŠVU, v 1984 sa habilitoval na docenta v odbore maľby a v 1996 bol menovaný univerzitným profesorom v odbore grafika.

Venoval sa prevažne grafickej tvorbe – drevoryt, drevorez, linoryt, známkovej tvorbe, knižnej ilustrácii, tvorbe exlibris a maľbe. (minigaléria) Absolvoval vyše dvadsať samostatných výstav a takmer sedemdesiat skupinových výstav doma i v zahraničí. Za svoju tvorbu získal mnohé ocenenia, uvádzame z nich Cenu Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu a Zápis do čestnej knihy Hansa Ch. Andersena za ilustrácie ku knihe Ako sa chytá radosť.

Igor Rumanský bol majstrom rydla, majstrom drevorezu, drevorytu, litografie, kresby uhlíkom, pera, rytiny, básnikom čierno-bieleho remesla , v ktorom bola vždy jasná presnosť a dôkladnosť. Jeho autentické vedenie rydla na čiernej drevenej doske bolo vždy akýmsi maznaním sa s materiálom, s presným predpokladom výsledku. Vďaka neuveriteľnému sústredeniu vytvoril už počas štúdií grafické listy, ktoré sa stali akýmsi mottom celého jeho tvorivého zápasu. Tak vzniklo množstvo grafických listov s témou údelu človeka, pochopenia úžasného zázraku života, zápasu dobra a zla, naplnenie osudu bolesti a trápenia, ale aj zázraku Božieho chrámu prírody, ktorý tak vrúcne miloval vo svojej rodnej Demänovej. Pokorný človek, skláňajúci sa pred poľom zlatistých klasov v zapadajúcom slnku – to bola niť, ktorá sa tiahla celým jeho životom. Dielo, ktoré nám zanechal, vnímame ako odkaz svedomitého a krásneho života človeka, ktorý bol veľký nielen svojím umením, ale aj srdcom.

Prof. Dušan Kállay, akademický maliar

Diela

Pocta Kolomanovi Sokolovi 01Pocta Kolomanovi Sokolovi 02Sonet 12x8Sonet 16x8

Kalendár akcií

09. 05. 2024 - 07. 06. 2024

Výstava Martina Augustína - Modlitba lásky v Slovenskom Inštitúte vo Varšave.

Náš tip

Marína 8.

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri