Roman Rembovský (1977)

Roman Rembovský

Roman Rembovský Mgr. Art. Art. D sa narodil v Rovnom na Ukrajine. Žije v Ružomberku, pôsobí ako pedagóg v Strednej škole umeleckého priemyslu v Ružomberku. Absolvoval VŠVU v Bratislave, Katedra maľby u Prof. J. Bergera a Akadémiu umení v Banskej Bystrici, Katedra maľby u Prof. Ľ. Hološku. Vystavuje kolektívne i samostatne doma i v zahraničí. je autorom širokého tematického okruhu. Výborný figuralista inšpirovaný Caravaggiom a barokovým manierizmom, realistickou maľbou a nezabudnuteľnú stopu v jeho tvorbe zanechal ateliér prof. Bergera a prof. Hološku. Predovšetkým ich cit a dôraz na klasickú maľbu. Na týchto pevných základoch buduje aj najnovšie dynamické abstrakcie, zátišia s drapériou či sklenenými objektmi. Tie sa stali nosnými dielami celej výstavy. Vynikajúca práca so svetlom a farbou navodzuje pocit momentky. Fotografie zachytávajúcej zobrazované objekty v čase akoby čarovným prútikom – štetcom zastavil čas. Pripomínajú tak zátišia holandských majstrov v ich aktualizovanej súčasnej podobe. Drapérie a nariasené látky maľuje tak presvedčivo, že vizuálne vnímame, ale aj hmatom rozoznávame ich štruktúru, lesk, matný povrch a všetky jemné nuansy, dojmy, odtiene a farby. Od týchto nesporných kvalít je odvodený aj názov výstavy. Ako malá vsuvka a kontrapunkt slúži zopár diel s figurálnou témou. Veríme, že divákom prinesie zaujímavé interpretácie zátiší – Natura morte. V novej neobvyklej podobe. Paradoxne je, že zátišia nie sú mŕtve, ale živé a plné emócií akoby si tuto kvalitu prepožičali zo sveta ľudí. Ponúkajú alegóriu a reflexiu nad našimi životmi.

Diela

The Last Angel

Kalendár akcií

11. 09. 2023 - 05. 11. 2023

Výstava Martina Augustína - Anjeli strážni v Galérii slovenského umenia v Krakowe

29. 06. 2023 - 12. 10. 2023

Výstava Jany Čepa - V krajine ticha v Dessewffyho paláci v Bratislave

Náš tip

Kone

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri