Marián Polonský (1943)

Marián Polonský

Marián Polonský z Hubiny je slovenský akademický sochár, ktorý sa venuje medailérstvu, keramike a sochárskej tvorbe. Žije v Bratislave.

V rokoch 1962 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Rudolfa Pribiša v Bratislave, ateliér reliéfneho sochárstva. Svoju diplomovú prácu realizoval z hliny, v dielňach Slovenskej majoliky v Modre. Tesne po skončení štúdia, v roku 1970 si v tomto meste zriadil keramický ateliér. Ako významné sa pre mladého autora ukázalo stretnutie s hrnčiarskym majstrom Emilom Majnholdom, s ktorým vzápätí nadviazal spoluprácu. V keramickej tvorbe je Marián Polonský výnimočný nielen citom pre tento odveký a tvárny materiál, ale aj intelektuálnym prístupom k nemu, pritom so schopnosťou vracať sa k východiskám a pôvodným prameňom tejto disciplíny.

V rokoch 1970 – 1995 žil striedavo v Bratislave a v Modre, kde mal aj ateliér. V ňom realizoval svoje keramické solitéry – výsostne výtvarne spracované interiérové i exteriérové objekty, ktoré posunul z oblasti úžitkovej tvorby do sféry voľného umenia. Marián Polonský je členom Medzinárodnej medailérskej federácie FIDEM; je jedným zo zakladajúcich členov Spolku výtvarníkov Slovenska a Nadácie Mikuláša Galandu. Zúčastnil sa na početných individuálnych a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jeho diela sa nachádzajú v mnohých galériách i súkromných zbierkach. Je nositeľom viacerých ocenení za tvorbu.

Pamätné tabule a plastiky majstra Polonského zdobia aj verejné priestranstvá a interiéry. Do tejto kategórie patria aj diela na poctu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Benátkach a nemeckom Ellwangene.

Popri svojej umeleckej činnosti je Marián Polonský aj častým organizátorom sympoziálnych, výstavných i edičných aktivít. Fond výtvarných umení udelil Mariánovi Polonskému svoju cenu za rok 2019 za mimoriadne rozsiahle celoživotné dielo v oblasti komornej sochárskej, medailérskej i keramickej tvorby. Zároveň tým ocenil jeho dlhoročnú spoluprácu s touto organizáciou slovenských výtvarných umelcov.

Diela

Ad Honorem Adolf BornAsklepiova prednáška 2.K veži Albína BrunovskéhoMadonna s úrodouMytológia a veda Adolfa BornaPredtucha poézieŠtudentkaVýtvarné umenia

Kalendár akcií

09. 05. 2024 - 07. 06. 2024

Výstava Martina Augustína - Modlitba lásky v Slovenskom Inštitúte vo Varšave.

Náš tip

Marína 8.

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri