Peter Marček (1943)

Peter Marček

Rodený Žilinčan sa zaradil svojou tvorbou do prúdu slovenského imaginatívneho umenia reprezentovaného takými umelcami ako bolo Viera Žilinčanová, Michal Jakabčic, Vladimír Gažovič, Dušan Kállay a Albín Brunovský, spolu s nimi vystavoval a získaval si priazeň publika. Najväčšiu časť svojho života strávil v Trenčíne, kde žije a tvorí do dnešných dní. Imaginácia v maľbe je to čarovné slovíčko, ktoré najlepšie vystihuje podstatu myslenia, cítenia a každodennej práce umelca. Mohli by sme spriadať dlhé rozhovory o technike maľby, miešaní lazúr, príprave podkladov, študovaní spôsobu maľby Michelangella, prírodných olejov a pigmentov, ale túto alchýmiu necháme utajenú v ateliéri autora. Pre diváka je dôležitý výsledok a poznanie, že je táto technika je zdľhavá a časovo veľmi náročná. Čo vysvetľuje, že vystavuje len sporadicky a pripraviť výstavu mu trvá jeden rok. Má jedinečné ustálené výrazové prostriedky. Ženskú figúru dopĺňajú hudba, vtáci, príroda, stromy a masky. Tie sú osobitnou kapitolou. Pravidelná dlho ročná návšteva Benátok sa stala srdcovou záležitosťou a zanechala v jeho obrazoch nezmazatelnú pečať. V dejinách slovenskej maľby nájdeme viacerých autorov, ktorí systematicky pracovali na tomto námete. Pripomeňme si Kompánkové masky a Fašiangy v ľudovom duchu, Endre Nemeš rád spracovával tento námet surrealisticky, rovnako Cyprián Majerník v mestskom až meštianskom duchu, Vladimír Gažovič a Albín Brunovský v barokovej bohatosti, košatosti a teatrálnosti. Peter Marček dal maskám rozprávkovú podobu, harmonickú, naplnenú krásnym tajomstvom. Snové výjavy naplnené tichom. Nezaprie inšpiráciu renesančných majstrami, ako Boticelli, Fillipo Lippi či Pierro della Francesca, aby pojem vznešená krása povýšil na základný vnem. Stredobodom jeho vesmíru je žena.Veď jeho ženské figúry stelesňujú skôr víly a nymfy, než racionálne ženské bytosti. Sám o tom hovorí takto:„Žena je večná inšpirácia umenia, nielen v maliarstve, nositeľka života, je ideálom predstavy dobra a princípov ľudského bytia.“ Krásna žena s hudobným nástrojom je aj erotickým motívom, čo prehliadli historici umenia, ale určite to poteší oko pozorného diváka.

Kalendár akcií

29. 07. 2022 - 16. 09. 2022

Výstava Jána Zoričáka v Galérii u anjela.

16. 07. 2022 - 22. 09. 2022

Výstava Júlie Zelenej - Na sever od krajiny v Galérii Encián na Skalnatom plese.

15. 06. 2022 - 14. 09. 2022

Výstava Petra UCHNÁRA - Príbehy v Galérii Dessewffy v Bratislave

12. 05. 2022 - 25. 08. 2022

Výstava Martina Augustína - Rimanky v Slovenskom Inštitúte v Ríme.

Náš tip

Originálna maľba - Ej nevyberaj šuhaj

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri