O autorovi/autorke

Karol Ondreička (1944-2003)

Karol Ondreička

Narodil sa v Čachticiach. 1962–1966– študuje na Pedagogickej fakulte v Nitre študijnú kombináciu jazyk slovenský a ruský. Absolvuje diplomovou prácou z ruskej literatúry na tému Cesta ruskej inteligencie k revolúcii v diele Alexeja Tolstého Krížová cesta. 1966 – prichádza do Bratislavy 1968 – sa oženil (27.apríla) 1968–1974– študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení ilustrácie a knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Absolvuje obhájením diplomovej práce bibliofíliou básnickej zbierky Miroslava Válka „Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať." 1974 – stáva sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. 1979 – začína pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení ilustrácie a knižnej tvorby. 1984 – zúčastnil sa trojmesačného študijného pobytu vo Veľkej Británii. Venuje sa štúdiu anglickej grafickej školy a jej tradícii. 1989 – sa stáva docentom 1990 – je rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 1991 – menovaný profesorom. 1992 – od decembra začína pôsobiť ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Vyučuje kresbu a grafiku. 1994– stáva sa členom Slovenského spolku ex libristov. 1996– je spoluzakladateľom grafického združenia G-BOD

Čestné uznania 1974 – Cena Matice slovenskej za bibliofilské vydanie básne
Miroslava Válka „Domov sú ruky na ktorých smieš plakať." 1975,1976,1978 1989 – Čestné uznanie v súťaži Najkrajšie knihy roka 1979,1980 – Čestné uznanie v súťaži Československé najkrajšie knihy roka. 1984 – Diplom v medzinárodnej súťaži ex librisu v Dánsku. 1991 – Čestné uznanie v medzinárodnej súťaži ex librisu, Česká republika 1992 – Čestný diplom v medzinárodnej súťazí ex librisu Šport. Barcelona Španielsko
Cena Ľudovíta Fullu za ilustrátorskú činnosť 1993 – 1. cena v medzinárodnej súťaži ex librisu mesta Oss. Holandsko 1994 – Hlavná cena a medaila na XV. bienále ex librisu za kolekciu ex librisov, Malbork,
Poľsko. 1996 – Belgicko, Francúzsko 1997 – Taliansko 1998 – Čestné uznanie v medzinárodnej súťaži ex librisu 50 rokov Izraela, nadácia Tzedaká, Buenos Aires, Argentína 2000 – Londýn Veľká Británia

Diela

Ozvena

Kalendár akcií

13. 09. 2018 / 17:00

Vernisáž Jána Zoričáka - POSOL SVETLA v Kaštieli Smižany

13. 07. 2018 - 12. 09. 2018

Výstava BĚLA KOLČÁKOVÁ

Náš tip

Husle, husličky

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri