Palo Macho (1965)

Palo Macho

Narodil sa v Streženiciach. V rokoch 1980–1983 absolvoval SOU sklárske v Novom Bore, v rokoch 1983–1986 SUPŠ sklárske v Kamenickom Šenove, taktiež v Čechách. VŠVU v Bratislave vyštudoval v rokoch 1989–1995. V 1993 absolvoval Ecole des Beaux – Arts, St. Etienne vo Francúzsku. Od roku 2011 je odborným asistent na Vysokej škole výtvarných umení Bratislave.

Hmatateľným a rukolapným znakom rukopisu Pala Macha je čistota výrazu. S nadhľadom a bravúrou upúšťa od barokových kudrliniek, ktoré sklo tak často ponúka a vyzýva tvorcu k zdobenej teatrálnosti. Autor nepodľahol tomu vábivému spevu sirén, lákajúcich do záhuby prezdobeného tvaropisu. Sklenené artefakty Pala Macha majú vlastný život – svetelný rozmer. Zásadným východiskovým bodom u autora je čistá tabuľa skla. Rovnako vzrušujúca ako čistý papier, biele plátno provokujúce a podnecujúce na tvorbu. Autorovi nejde o fabulovanie príbehov. Rezignoval na rozprávačské tendencie. Základné geometrické vyjadrovacie prostriedky štvorec, kruh, ovál poskytujú istý druh emócie, zážitku a o to predsa v umení ide. Technická zručnosť a posúvanie hraníc, čo je možné s použitým materiálom vytvoriť. Rovnako má vysoko vyvinutý zmysel pre plochu aj priestor. Palo Macho nás núti ponoriť sa do stvárneného objektu ako do podmorskej krajiny, kozmického priestoru, mimo zmyslového sveta, aby aj ten najtenší plát skla získal galaktický priestor. Vytvára neznáme krajiny, osudy človečenstva s absolútnou možnosťou vlastnej interpretácie.

Sklo je prazvláštny materiál – na jednej strane krehkosť a na druhej tvrdosť a nepoddajnosť. Akoby to symbolizovalo ľudské vlastnosti.

Diela

Kruh "biely"Kruh "červený"Kruh "žltý"Štvorec "malý 1."Štvorec "oválny"

Náš tip

Krokodíly

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri